Search

Główna charakterystyka stopionej magnezji
Dec 03, 2018

Magnezyt stopiony elektrycznie jest tlenkiem o wysokiej czystości, powstałym w wyniku topienia wysokiej temperatury rudy magnezytowej wysokiej jakości w elektrycznym piecu łukowym. Jego główne cechy to: pełna struktura, zwarta budowa, wysoka temperatura topnienia (do 2800 ° C), stabilne właściwości chemiczne, wysoka wytrzymałość na ściskanie, mocna izolacja, odporność na erozję, odporność na korozję, metalurgia, materiały budowlane, przemysł lekki, podszewka i dyspersja. Ważnymi surowcami materiałów kształtowych są również niezbędne materiały ogniotrwałe do stali, cementu, szkła, hutnictwa metali nieżelaznych i innych gałęzi przemysłu.

Podobne wiadomości