Search

Urynkowienie spalony magnezu w proszku
Dec 03, 2018

Dużych przedsiębiorstw i urynkowienie globalne to bracia bliźniacy. W celu utrzymania ogromnej zdolności produkcyjnej, międzynarodowe firmy potrzebują dostępu do surowców i rynków. W celu uzyskania surowców i rynków, jest konieczność przedłużenia macki do każdego cenne zakątka świata. Chiny mają obfite surowców ogniotrwałych, duży rynek zdolności, niskie koszty pracownicze i dobra inwestycja środowiska. Są to powody, dlaczego zagranicznych firm weszły Chiny jeden po drugim.


Chiny są największym producentem na świecie surowców ogniotrwałych, i Chin magnezyt i krystaliczna grafitowa sobie rangi po raz pierwszy na świecie. W ciągu lat Chiny eksport tlenku glinu wysokiej boksytu są również jednymi z najwyższych na świecie. W związku z tym produkcji materiałów ogniotrwałych w Chinach sprzyja rozwiązaniu problemu surowców na miejscu. Chiny są największym na świecie producentem stali i materiałów budowlanych. W związku z tym produkcji materiałów ogniotrwałych w Chinach sprzyja rozwiązywaniu problemu sprzedaży produktów na miejscu. Koszty pracy w Chinach są niskie, a materiały ogniotrwałe są pracochłonne produktów. W związku z tym produkcji materiałów ogniotrwałych w Chinach sprzyja również do obniżenia kosztów produkcji i poprawy konkurencyjności produktów.


W 2017 r., Chin ogniotrwałych wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych przemysł specjalne badania i inwestycje wartości Prognoza analizy raportu, że w chwili obecnej przemysł ceramiczny ogniotrwałe rynku jest w fazie rozwoju, procesu dla potrzeb rynku zrozumienia, uznania i akceptacji nowych produktów wysokiej wydajności. W związku z tym z bieżącego rozwoju kraju, jest nadal w fazie rozwoju podstawowego i perspektywy są bardzo imponujące.


Jak zmniejszyło się zapotrzebowanie na materiały ogniotrwałe, okrutny i brutalny konkursu miało miejsce wśród firm ogniotrwałe w krajach rozwiniętych. Nieefektywność stopniowo są eliminowane, a wydajne osób może przetrwać. Wśród nich na dużą skalę przedsiębiorstwa jest dobrym sposobem na poprawienie efektywności.


Dużych przedsiębiorstw może poprawić zdolność do opracowywania nowych produktów. Po fuzji pomaga uniknąć powielania badań, ułatwiają udostępnianie wiedzy, doświadczenia i know-how, techniczne wymiany, koncentrują się na mocnych stronach typu superior i pomóc zbudować zespół badawczy w pełni kwalifikowana. Dużych przedsiębiorstw może poprawić jakość, takich jak górnictwo. Po połączeniu z surowców i produktów przedsiębiorstwa mogą być realizowane kontroli całego procesu od kopalni do produktu końcowego. To tworzy dobre warunki do stabilizacji i poprawy jakości produktu.


Podobne wiadomości